Breaking News
ข่าว จาก 100

21 เม.ย. 2560 15:37 น.

มอ.ตรังประชุมวิชาการระดับชาติ เน้นผลงานวิจัยปี60'ก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน'

21 เม.ย.60 ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2560 "วิจัยก้าวใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากศาสตร์วิชาต่างๆ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กล่าวว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้สนับสนุนการทำงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมาโดยตลอด  เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  โดยการจัดเวทีเพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่เป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างงานวิจัยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการได้มีการสนับสนุน

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการให้นักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานที่หลากหลาย  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย ในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น  ซึ่งนอกจากผู้วิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานแล้ว ยังมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย สร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

ทั้งนี้ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจำปี 2560 มีการนำเสนอผลงานวิจัย และสร้างสรรค์ทางการจัดการ ทั้งหมด 8 สาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง กลุ่มสาขาวิชาการตลาด กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี/การเงิน กลุ่มสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ/ การบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ  โดยมีผู้นำเสนอจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ กว่า 21 สถาบัน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ และมีบรรยายพิเศษ เรื่อง “The Future of Thailand : Challenges and Opportunities” โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ.

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved