คอลัมนิสต์
ข่าว จาก 10

21 เม.ย. 2560

มุมสักวา (เพื่อชาติ) : มุมสักวา(เพื่อชาติ) : 21 เมษายน 2560

หมุดหาย

สักวา ผีเปรตออกเดชฤทธิ์     

คอยซุ่มฟิตเนิ่นนานรอสังหาร

สบโอกาสหมุดหาย ได้ก่อการ    

สอดประสานส่งเสียงอยู่อึงอล

สิประชาธิปไตยเพียงลมปาก  

ใช้พวกมากลากสภาจนสับสน

รอเมื่อถึงประชาธิปไตยของปวงชน 

ค่อยขุดค้นมาฝังใหม่ ดีไหมเอยฯ

ลุงเล็ก น.ฐ.

......................................................

หนักแผ่นดิน

สักวา ข่าว“หมุดคณะราษฎร”ถูกถอนครับ

ใครมาสับเปลี่ยนไป ทำไมหนอ???

ต้องเป็นพวกอยากฆ่า...ใช่บ้าบอ

ถึงกล้าก่อเหตุขึ้นมา...น่าแคลงใจ

ไม่มีใครรู้เห็นเช่นนั้นหรือ??

ตรงนั้นคือ“เขตพระราชฐาน”ดังขานไข

เจ้าหน้าที่ทุกภาคสวน..สืบสวนเร็วไว

อย่าปล่อยให้ใครทำ“เหิมเกริม”เติมเชื้อเอย...

“สวนคม”

หมายเหตุ : เชิญชวนนักกลอนประชันสักวา (เพื่อชาติ) ส่งมาได้ที่

แนวหน้า หรือ ทางอี-เมล์ WVVIPAWADEE1@GMAIL.COM

 

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved