คอลัมนิสต์
ข่าว จาก 10

21 เม.ย. 2560

จิระพงษ์ เต็มเปี่ยม : อย่าทำลายความตั้งใจคนทำงาน

ผมเคยเข้าฟังการประชุมคณะกรรมาธิการ หรือคณะอนุกรรมาธิการ หลายชุดของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในอดีตจนนับครั้งไม่ถ้วนส่วนหนึ่งเคยพบเป็นว่า บรรดาข้าราชการที่เข้าไปชี้แจงหรือให้ข้อมูล  จะถูกซักหนัก  โดยเฉพาะในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่าง ๆ  และกฎหมายสำคัญ  ๆ    ข้าราชการบางท่านที่เกี่ยวข้อง ถูกไล่บี้โดนลูกหลง ออกมาเช็ดน้ำตานอกห้องประชุมก็เคยมีมาแล้ว จากประเด็นที่เตรียมข้อมูลมาไม่พร้อม หรือเตรียมมาพร้อม อธิบายรายละเอียดอย่างแจ่มแจ้ง แต่คณะกรรมาธิการ หรืออนุกรรมาธิการยังไม่เข้าใจถ่องแท้ ก็ต้องอธิบายกันหลายรอบ

 เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำ ก็มาเล่าสู่กันฟัง

ที่เขียนเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันมีควันหลง ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของพลังงานแห่งชาติ ที่เพื่อนซึ่งรับราชการมาระบายให้ฟัง พร้อมขอความเห็นใจและขอความเป็นธรรมต่อองค์กร

จะเรียกว่าหมดทุกข์หมดโศกก็คงยังพูดได้ไม่เต็มปากมากนัก สำหรับอนาคตความมั่งคงทางพลังงานของประเทศ แม้ว่าเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมสนช. มติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมด้วยคะแนนเสียง227ต่อ 1 เสียงและงดออกเสียง 3 เสียง พร้อมกับไส้ในเล็กๆกับการตั้งข้อสังเกตเรื่องการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติหรือ NOC แนบท้าย พ.ร.บ. โดยให้ ครม.แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา1 ชุดภายใน60 วัน เพื่อศึกษารายละเอียดรูปแบบ

การอภิปรายในวันนั้นผู้อภิปรายบางท่าน มีความสามารถพิเศษเหมือนนักการเมืองในการโน้มน้าวประเด็น ให้เป็นไปตามจุดประสงค์  ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะสภามีไว้ให้เป็นที่สำหรับพูด

แต่ว่าที่โดนลูกหลง คือ “กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ”ที่ถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพ เดินตามหลังข้อมูลของเอกชนว่าด้วยเรื่องปริมาณปิโตเลียม บ้างก็ว่าข้าราชการกรมนี้ข้าราชการมีน้อย ทำงานไม่เต็มที่

อธิบายง่ายๆ คือ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดนหมัดอยู่ฝ่ายเดียว!

เรื่องนี้ต้องให้ความความยุติธรรมกับหน่วยงานของรัฐกับข้าราชการ คนทำงาน ที่ไม่อาจมีปากเสียงไปชี้แจงในสภา  เพราะเมื่อไปดูข้อมูลพบว่า ปี2559 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐระดับสูงมาก จากคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ท.

ข้อสงสัยที่ว่าเชื่อข้อมูลเอกชนเรื่องการผลิตน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาตินั้น ข้อเท็จจริงที่หลายคนยังไม่ทราบ คือว่า ทุกแท่นผลิตปิโตรเลียม เขามีมิเตอร์ตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เรียกว่าดูดน้ำมัน ดูดก๊าซขึ้นมาเท่าไร ผลก็มาปรากฏที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ในกรมฯ ทันที

ไม่ต้องพูดถึงข้อหาจำนวนข้าราชการน้อยจึงไม่เชื่อว่าจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีคนทำงานเพียง 200 คน  แต่นั่นเพราะที่ผ่านมาหน่วยงานนี้ถูกออกแบบให้มีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ไม่ใช่หน่วยงานที่ลงมือทำ  แต่แค่200 คนที่กลับสามารถดูแลควบคุมการสร้างรายได้เข้ารัฐกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี 

ในอดีตยุคนักการเมือง มีคำว่าพูดติดปากกันว่า เพื่อให้ได้คะแนนเสียงเป้าหมายอาจสำคัญกว่าวิธีการ  แต่ยุคนี้ไม่น่าจะนำมาใช้ได้ เพราะทุกอย่างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้

ครับ วิกฤติพลังงานผ่านพ้นไปได้ระดับหนึ่งแล้ว  แต่วิกฤตทางความรู้สึกที่มีต่อกันอาจจะยังค้างคาใจกันอยู่ ก็ต้องทำความเข้าใจนะครับ เพราะคนไทยด้วยกัน ยังต้องร่วมมือกันทำงานไปอีกนานแสนนาน

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved