คอลัมนิสต์
ข่าว จาก 8

13 ส.ค. 2560

กวีอภิวัฒน์ : ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี

กรองมาลัยมะลิเลิศเพริศไพจิตร

นิรมิตจากอุทยานพิมานสวรรค์

ร้อยมาลัยวรรณศิลป์ระบิลบรรณ

ประคมคัลแทบบาทละอองธุลี

ในโอกาสราชสมภพลบแหล่งหล้า

สรวมบุญญาธิการบรรสานศรี

รวมประเลงเลบงบรรพสรรพดุรีย์

ทิพวาทีเทพวาทิตวิวิธภิวันท์

นับจากกาลภิเษกติเรกนาถ

พระคือราชกัลยาณีจักรีสวรรค์

คือมาตาสุธาดลมงคลอนันต์

คือเทพขวัญแห่งมหาเมตตาธรรม

คือเทวีศรีธานินทร์รินอภิรักษ์

นำพิทักษ์มฤคาพฤกษาฉ่ำ

พิทักษ์ทรัพย์ปฐพินศิลปกรรม

ธวัชนำศิลป์ศาสตร์ปัญญาไทย

เป็นเทวิน“ป่ารักน้ำ-น้ำรักป่า”

เป็นเทพธิดาแห่งหม่อนไหม

เทพธิดาเทวรักษ์ศักดิ์ศิลปชัย

เหรียญ“เซเรส”บอกภิบาลอาหารโลก

คือโฉลกแห่งสยามจำรัสไข

คือมาตาแห่งสยามภิรามวิไล พระเกียรติไกรก้องหล้าสถาวร

ประลุวารมงคลาธิษฐาน

จุ่งไตรรัตน์ประสิทธิ์ศานต์สโมสร

เป็นขวัญเกล้าเหล่าประชานรากร

สถาพรเฉลิมฉัตรภิวัฒน์นิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด

 

นายประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ ประพันธ์

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved