เด่นวันนี้
ข่าว จาก 100

21 เม.ย. 2560 15:20 น.

กกต.หนาว! คาดมี2-3คนหลุดเก้าอี้/สนช.รับร่างกม.ลูกวาระแรก

สนช.มีมติ201เสียงรับหลักการวาระแรกร่างกม.ลูกกกต. แจงยกเลิกกกต.จังหวัด ขณะที่“สมชาย”คาดถ้าไม่แก้ไขหลังประกาศใช้จะมีกกต.2-3คนพ้นจากเก้าอี้เพราะขาดคุณสมบัติ ด้าน“มีชัย” อ้างไม่มีทางออกต้องเขียนตามรัฐธรรมนูญกำหนด

21 เม.ย.60 ที่รัฐสภา ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.นำทีมกรธ.เข้าชี้แจง

โดย นายมีชัย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.ป.ฉบับนี้เป็นการร่างโดยนำร่างขององค์กรอิสระเป็นหลักมาปรับปรุง โดยยึดหลัก 3 ประการคือสิ่งใดที่ดีอยู่แล้ว ให้คงเอาไว้ สิ่งใดที่ควรเพิ่มเติมให้ดีขึ้น ก็เพิ่มตามข้อเสนอของฝ่ายต่าง ๆ และสิ่งที่ควรจะมีขึ้นใหม่ เพื่อให้องค์กรอิสสระมีประสิทธิภาพในการทำงาน และในระหว่างการยกร่างได้เปิดรับฟังความเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังนำประเด็นต่างๆ ขึ้นในเว็บไซด์ของกรธ. เพื่อเปิดให้มีการแสดงความเห็น

"ร่างพ.ร.ป.ฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความสมบูรณ์ สุจริต เที่ยงธรรม เพื่อให้ได้คนดีปกครองบ้านเมือง และกรณีที่มีข้อคิดเห็น ทางกรธ.ก็พร้อมน้อมรับและถือเป็นอำนาจของสนช.ที่จะปรับปรุง ซึ่งทางกรธ.พร้อมรับฟังและชี้แจงให้เห็นว่าเหตุใดจึงต้องยกร่างเช่นนั้น" นายมีชัย กล่าว

ด้านนายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สนช.เห็นด้วยกับภาพรวมของเนื้อหาร่างพ.ร.ป.ฉบับนี้ โดยเฉพาะมาตรการคุ้มครองพยาน แต่การตัดโครงสร้างเดิมที่เคยช่วยงาน กกต.ในพื้นที่หรือ กกต.จังหวัดออกไป แล้วให้คงอำนาจไว้เฉพาะควบคุมการเลือกตั้ง โดยให้เหลือเฉพาะผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้น จากการศึกษายังไม่ค่อยแน่ใจว่าการให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ถือว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับพื้นที่ จะทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิเที่ยงธรรมได้จริงหรือไม่

"ควรนำรูปแบบกกต.จังหวัดผสมผสานกับการมีผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยที่ให้ กกต.จังหวัดมีอำนาจหน้าที่จัดการเลือกตั้งอย่างเดียว ไม่ต้องควบคุมการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรให้กกต.ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ เพราะต้องยอมรับว่ากกต.เสียสละเข้ามาเพื่อรับการสรรหา แล้วอยู่ๆ จะต้องพ้นวาระไปด้วยรัฐธรรมนูญที่กำหนดคุณสมบัติที่เข้มข้นขึ้น มองว่าจะไม่เป็นธรรม" นายทวีศักดิ์ กล่าว

ขณะที่ นายสมชาย แสวงการ กล่าวว่า จากการพิจารณาของ สนช.ในเบื้องต้น พบว่าจะมีกกต. จำนวน 2-3 คน ขาดคุณสมบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าว ดังนั้นจึงขอเรียนถามอย่างตรงไปตรงมาว่า หากสนช.แปรญัตติไม่เห็นด้วยกับกรธ. เนื่องจากสมาชิกสนช.มองเป็น 2 มุม คือ กฎหมายไม่ควรรอนสิทธิเพราะเขาก็ได้รับการสรรหา ดังนั้น กกต.ชุดปัจจุบันจึงสมควรดำรงตำแหน่งจนครบวาระ อีกมุมหนึ่งมองว่า การยกร่างครั้งนี้มีเจตจำนงเพื่อเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นการปฏิรูปหรือปฏิวัติองค์กรอิสระให้มีที่มา หากแก้ไขหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กรธ.ยกร่างมานั้น จะนำไปสู่ชั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

ด้านนายตวง อันทะไชย สนช. กล่าวว่า การที่ กรธ.กำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้น มีการศึกษามาจากที่ใด เหมาะสมกับสังคมไทยหรือไม่ และจะทำให้การเลือกตั้งโปร่งใสอย่างไร รวมทั้งกำหนดว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการ และมีฐานอย่างไร เป็นลูกจ้าง หรือเป็นพนักงาน

นายมีชัย ชี้แจงถึงกรณีที่ กรธ. ยุบ กกต.จังหวัด และตั้งผู้ตรวจการการเลือกตั้งแทน ว่า กรธ.ได้เพิ่มอำนาจให้ กกต.จากเดิมมี 5 คน เป็น 7 คน และมีอำนาจบริหาร และตุลาการในตัว และยังให้อำนาจปฏิบัติการด้วย จึงไม่อยากให้ กกต.ไปถ่ายอำนาจให้กลุ่มบุคคลใด รวมถึง กกต.จังหวัด ที่มีอำนาจชี้เป็นขี้ขาด และมักมีข้อติฉินนินทาทำให้ เกิดการทุจริตไม่เที่ยงธรรมเพราะกกต.จังหวัดบางคน กรธ. จึงคิดว่า กกต.จังหวัด ไม่ควรมี

"ถึงแม้ว่าผู้ตรวจการการเลือกตั้ง จะไม่ใช่บุคคลในพื้นที่ แต่ด้วยข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ก็จะช่วยให้ผู้ตรวจการการเลือกตั้ง รับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่นาน ๆ และจะมีความคล่องตัวในการทำงานสูง เนื่องจากไม่ใช่การทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการทั้งคณะ และการยกเลิก กกต.จังหวัดนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติเห็นว่าร้อยละ 68 ควรยกเลิก กกต.จังหวัด และเพื่อไม่ให้ กกต.กลางถูกแอบอ้างว่าทำไม่ถูกต้องจนเกิดข้อครหา”นายมีชัย ระบุ

นายมีชัย ยังชี้แจงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ กกต.ชุดปัจจุบันว่า แม้กฎหมายไม่ควรมีผลย้อนหลังในลักษณะเป็นโทษ แต่รัฐธรรมนูญได้กำหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามค่อนข้างเข้มงวด เพื่อให้ได้บุคคลที่กล้าหาญ สุจริตในการทำงาน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ ซึ่งเมื่อรัฐธรรมนูญไม่มีข้อยกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ก่อนหน้านี้ กรธ.จึงต้องเขียนกฎหมายให้สอดคล้องและหาก กกต.ที่มีคุณสมบัติถูกต้องก็ให้อยู่ต่อจนครบวาระ แต่ถ้าไม่ถูกต้องก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งไป 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ผ่านฉลุยอีกฉบับ สนช.รับร่างกม.พรรคการเมืองวาระแรก

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved