เด่นวันนี้
ข่าว จาก 100

17 ก.ค. 2560 20:41 น.

ปรองดองฉบับ'ศีล5' 'ตุ๊ดตู่'เย้ยเห็นด้วยแต่ปฏิบัติได้หรือไม่

เวทีภาคกลางประเดิมเปิดร่างสัญญาประชาคม10ข้อหวังเป็นฉันทามติยอมรับผลการเลือกตั้งเพื่อขับเคลื่อนประเทศ เผยความเห็น"บิ๊กตู่"ดันตรวจสอบนโยบายหาเสียงพรรคการเมืองขจัดระบบซื้อ-ขายตำแหน่ง ขณะที่"ตุ๊ดตู่"เย้ยล้วนเป็นนามธรรมเหมือนถือศีล5ใครก็เห็นด้วยแต่ปฏิบัติไม่ได้ แต่พร้อมให้ความร่วมมือจนจบ โยนรัฐบาลรับผิดชอบถ้าล้มเหลวเกิดวิกฤติอีกแน่ ด้านพท.-ปชป.แทงกั๊กไม่กล้าวิจารณ์

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 17 ก.ค.ที่กองทัพภาคที่ 1 พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธาน เปิดเวทีสาธารณะ ในพื้นที่ภาคกลาง 26 จังหวัด เพื่อชี้แจงร่างสัญญาประชาคม โดยมีประชาชน ตัวแทนกลุ่มการเมือง พรรคการเมืองในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ร่วมทั้งหมด 312 คนในพื้นที่จ.ภาคกลาง จังหวัดละ 12 คน

71พรรค-นปช.ร่วมเวทีปรองดอง

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจาก 71 พรรคการเมือง 2 กลุ่มการเมือง เช่น นายชวลิต วิชัยสุทธิ์ อดีตรักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และนายธนา ชีรวินิจ อดีต ส.ส.กรุงเทพ พรรคประชาธิปัตย์ รวมไปถึง NGOs ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เข้าร่วมเวทีอย่างคับคั่ง

พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย

พล.ท.กู้เกียรติ กล่าวเวที ว่า ตนทราบว่าทุกภาคส่วนต้องการให้ประเทศมีความสามัคคี และเดินไปข้างหน้าอย่างสันติ จึงคาดว่าการจัดเวทีครั้งนี้จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ราบรื่น มีบรรยากาศยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย ปราศจากความขัดแย้ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสามัคคีในอนาคต ขณะเดียวกันเป้าหมายปรองดอง คือการมุ่งเน้น การแก้ไขปัญหาประชาชน อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความสามัคคีให้เกิดความยั่งยืน โดยคำนึงถึงข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นฉันทามติที่สมบูรณ์

เปิดร่างสัญญาประชาคม10ข้อ

สำหรับเนื้อหาร่างสัญญาประชาคมมี 10 ข้อประกอบด้วย 1.คนไทยทุกคนพึงตระหนักในบทบาท หน้าที่พลเมืองในการสร้างความสามัคคีปรองดอง และยอมรับผลการเลือกตั้ง 2.คนไทยทุกคนพึงน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 3.คนไทยทุกคนพึงยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 4.คนไทยทุกคนพึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.คนไทยทุกคนพึงส่งเสริม การดูแลคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข ตลอดจนการศึกษา 6.คนไทยทุกคนพึงเคารพ เชื่อมั่น และปฏิบัติตามกฏหมาย 7.คนไทยทุกคนพึงใช้ความรอบคอบในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ไม่บิดเบือน 8.คนไทยทุกคนพึงตระหนักถึงกติการะหว่างประเทศ 9.คนไทยทุกคนพึงส่งเสริมการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน และ 10.คนไทยทุกคนเรียนรู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

เผย15ความเห็นข้อของ"บิ๊กตู่"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนั้นยังมีภาคผนวกที่เป็นความเห็นของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งหมด 15 ข้อ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับร่างสัญญาประชาคมรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ควรตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง ตรวจสอบจริยธรรมนักการเมือง ระบบการคัดสรรเข้าสู่การเมือง การเลือกตั้งต้องบริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม ยอมรับผลการเลือกตั้ง ขัดการซื้อขายตำแหน่ง หรือเรียกรับผลประโยชน์ ห้ามแทรกแซงการแต่งตั้ง เป็นต้น

"ตุ๊ดตู่"เย้ย10ข้อล้วนเป็นนามธรรม

ทางด้าน นายจตุพร พรหมพันธ์ ประธาน นปช.กล่าวถึงร่างสัญญาประชาคม ว่า การดำเนินการสร้างความปรองดองตั้งแต่ต้น ถึงตอนนี้ไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจ ทำงานอย่างสุขุมคัมภีรภาพ พูดกันด้วยมธุรสวาจา ซึ่ง 10 ข้อที่ออกมาก็แปลงมาจาก 10 คำถาม โดยเนื้อหา 10 ข้อคือนามธรรมจะให้เป็นรูปธรรมได้นั้นคือทั้ง 10 ข้อจะสามารถสร้างความปรองดองในชาติได้อย่างไร

นปช.พร้อมให้ความร่วมือจนจบ

"ผมยินดีให้ความร่วมมือตั้งแต่ต้นจนจบ มาตลอด โดยที่ผมและ นปช.ไม่เป็นอุปสรรค แต่สิ่งที่สำคัญขึ้นอยู่กับผู้ที่มีอำนาจที่รับผิดชอบก็คือนายกรัฐมนตรี และ คสช.ผู้ซึ่งอัญเชิญพระกระแสรับสั่ง มาเชิญชวนประชาชนให้ร่วมปรองดอง หลายข้อแม้จะยังมีข้อสงสัยก็ถือเป็นเรื่องเล็ก ถ้าเราปรองดองกันได้ก็ไม่ต้องกลับไปเหมือนเดิม เรื่องรบกันไม่ยาก แต่เรื่องรักกันยาก" นายจตุพร กล่าว

ถ้าปรองดองเหลวเกิดวิกฤติแน่

และว่าตนหวังว่าให้ปรองดองสำเร็จหากไม่สำเร็จ หนทางข้างหน้าก็จะเกิดวิกฤติ ที่รอข้างหน้าอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นนายกคนนอกหรือคนในก็เกิดวิกฤติอยู่แล้วถ้าไม่มีการปรองดอง ปัญหาและสถานการณ์ก็ยิ่งจะเลวร้ายขึ้น ดังนั้นขอให้พิสูจน์กันก่อนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามสัญญาประชาคม แม้จะเป็นนามธรรมแต่จะให้นายกฯใช้เวลาที่เหลือทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

เปรียบเหมือนศีล5ทำได้รึเปล่า

"10 ข้อในร่างสัญญาประชาคมถือเป็นภาคที่หนึ่งต้องดูภาคต่อไป จะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เหมือนศีล 5 ที่คนก็เห็นด้วย แต่จากปฏิบัติได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งทางรัฐบาลยังมีเวลาที่จะทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ใช้เวลาหนึ่งปีกว่าๆเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบ" นายจตุพร ระบุ

พท.ชี้ร่างสัญญฯยังไม่ครอบคลุม

ขณะที่ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการรับฟังร่างสัญญาประชาคมเห็นว่ามีการประดิษฐ์ถ้อยคำที่สวยงามซึ่งต้องดูว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร เบื้องต้นตนยังไม่ขอเเสดงความคิดเห็นเพราะต้องนำรายละเอียดของร่างสัญญาประชาคมไปพูดคุยภายในพรรคก่อน

"แต่เห็นว่าร่างสัญญาประชาคมดังกล่าวยังไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียด ที่ต้องมีการพูดถึงการเยียวยาและสาเหตุของความขัดแย้งอย่างรายงานฉบับของคณะกรรมการอิสระและตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป.และรายงานฉบับของสถาบันพระปกเกล้า อย่างก็ไรตามยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะให้ความร่วมมือต่อกระบวนการดังกล่าวอย่างเต็มที่" นายชวลิต กล่าว

ปชป.แทงกั๊กยังไม่กล้าวิจารณ์

ด้าน นายธนา ชีรวินิจ อดีต ส.ส.กรุงเทพ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนเห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการเดินหน้าเรื่องปรองดอง ตนขอยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยกับการปรองดองโดยเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ในส่วนร่างสัญญาประชาคม 10 ข้อนั้น ตนไม่ขอวิจารณ์ แต่เชื่อว่าประชาชนที่ผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ นั้น จะเข้าใจในวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไป

"บิ๊กป้อม"เชื่อถ้าทำได้ปรองดองเกิด

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการเปิดเวทีสาธารณะทั้ง 4 ภาค เพื่อชี้แจงให้ประชาชนรับทราบถึงร่างสัญญาประชาคมในวันแรก ว่า ตนได้เห็นร่างสัญญาประชาคมแล้ว คิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ ตนมองว่าร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้สามารถใช้ได้เลย ถ้าประชาชนทุกคนปฏิบัติตามประเทศก็จะเกิดความสงบสุข และมีความปรองดองเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนมีความเชื่อมั่นว่าสามารถทำได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved