ดวงชะตา
ข่าว จาก 100

18 ก.พ. 2560 06:00 น.

ส่องดาว ส่องดวง : ระหว่างวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวจรวันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะราชาฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะสมโณฤกษ์ เวลา 23.37 น. วันนี้ เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เหมาะกับการทำบุญสร้างกุศล เข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีลอุโบสถ เป็นช่วงเวลาที่อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เล่าต่อๆ กันมาหรือเรื่องที่ส่งต่อกันทางสังคมออนไลน์ ควรตรวจสอบหาความจริงให้ดีเสียก่อน เป็นช่วงที่เวลาจะไปไหนควรศึกษาเส้นทางให้ดี พึงระวังจะหลงทางได้ง่ายๆ ฤกษ์ในวันนี้ สามารถประกอบการมงคลได้สารพัด แต่ควรเป็นงานที่มีผู้มียศมีเกียรติร่วมด้วย ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะสมโณฤกษ์ โคจรเข้าเกาะทลิทโทฤกษ์ เวลา 02.23 น. (คืนวันนี้) และยกเข้าราศีธนูในเวลาเดียวกัน วันนี้ เป็นรอบวันที่อุบัติเหตุต่างๆ เกิดขึ้นได้ง่าย พึงอย่าประมาท เป็นรอบวันที่มีบรรยากาศของการค้าขายการลงทุนต่างๆ ไม่ค่อยเป็นผลที่น่าพอใจ เป็นระยะที่การค้าขายของสวยงาม เครื่องเสริมความงาน เครื่องประดับ เสื้อผ้ามีเกณฑ์ที่ไม่สดใส ฤกษ์ในวันนี้ เหมาะกับงานทางศาสนา การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ห้ามประกอบการมงคล ดาวจันทร์เกาะทลิทโทฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะมหัทธโณฤกษ์ เวลา 04.48 น. (คืนวันนี้) วันนี้ ห้ามตั้งศาลพระภูมิ ฤกษ์ล่างดิถีเสียมากจึงห้ามประกอบการมงคล เป็นรอบวันที่คนโดยส่วนใหญ่มีสภาวะของความวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ เป็นรอบวันที่ทำอะไรอย่าประมาท การงานควรทำงานไปตามปกติจะดีกว่า เป็นระยะที่คนโดยส่วนให้ควรวางแผนด้านการใช้จ่ายไว้บ้างจะดี

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมหัทธโณฤกษ์ ตลอดวัน วันนี้ ดาวพุธยกเข้าราศีกุมภ์ เวลา 20.05 น. เป็นรอบวันที่คนโดยส่วนใหญ่ยังคงมีความวิตกกังวล คิดมาก พึงอย่านำเรื่องที่ผ่านไปแล้วนำมาคิดใหม่ เรื่องที่จบแล้วก็ควรแล้วกันไป สภาวะจิตใจพึงอย่าใจร้อน ระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ฤกษ์ในวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้สารพัด แต่ไม่ควรจัดงานวิวาห์พาชื่น สามารถนำรถใหม่ออกจากอู่ได้ ยกเว้นท่านที่เกิดวันเสาร์ การนำรถใหม่ออกจากอู่ในวันนี้ควรให้โหราจารย์ผู้ชำนาญกำหนดเวลาฤกษ์ที่เหมาะสมจะดีกว่า แต่สำหรับท่านที่ยังไม่มีความจำเป็นรอไปใช้วันอื่นจะดีกว่า

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ห้ามประกอบการมงคล ดาวจันทร์เกาะโจโรฤกษ์ และยกเข้าราศีมกร เวลา 13.05 น. วันนี้ เป็นรอบวันที่ของมีค่าต่างๆ พึงระวังเก็บรักษาให้ดี โดยเฉพาะร้านค้าที่ขายของมีค่าให้ระวังเป็นพิเศษ การทำธุรกรรมทางการเงินพึงอย่าประมาท เป็นระยะที่การค้าการขายการลงทุนจะเริ่มพัฒนาขึ้นบ้าง

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ห้ามประกอบการมงคล ดาวจันทร์เกาะโจโรฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 08.00 น. วันนี้ กาลพิเศษเป็นวันศิลปินแห่งชาติ เป็นรอบวันที่สามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้อย่างไม่คาดคิด ทำอะไรอย่าประมาท เป็นรอบวันที่การทำงานอะไรที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ พึงระวังข้อผิดพลาด เกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลายครั้ง เป็นรอบวันที่ไปไหนมาไหนควรเผื่อเวลาเดินทางไว้บ้างจะดี เป็นระยะที่การตกลงเจรจาต่างๆ ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร จะให้ผลที่เป็นไปอย่างล่าช้า

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะภูมิปาโลฤกษ์ โคจรเข้าเกาะเทศาตรีฤกษ์ เวลา 08.41 น. และยกเข้าราศีกุมภ์ เวลา 20.48 น. วันนี้ ห้ามอุปสมบท เป็นรอบวันที่ทำอะไรควรฟังหูไว้หู เป็นระยะที่การใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองเรื่องต่างๆ พึงระมัดระวังการผิดพลาด อย่าใจร้อน เป็นระยะที่มีความไม่ราบรื่นในเรื่องของระบบหรือแหล่งการศึกษา รวมถึงการศาสนาด้วย ฤกษ์ในวันนี้ ในช่วงครึ่งแรกของภาคเช้า เหมาะกับการประกอบการมงคลที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรง ยืนนาน หลังจากนั้น เหมาะกับการเปิดร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ

พยากรณ์ในรอบสัปดาห์ วันที่ 19 - 25 กุมภาพันธ์ 2560

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การเงิน หมุนเวียนดี มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องลาภผล การงาน มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความรัก พึงหาเวลาให้กันมากขึ้นบ้างแล้วจะดี สุขภาพ พึงใส่ใจดูแล

ท่านที่เกิดวันจันทร์ การเงิน หาได้ใช้คล่อง การงาน มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องผลประโยชน์จากการงาน ความรัก มีความสัมพันธ์ที่แจ่มใส สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันอังคาร การเงิน หาได้ใช้คล่อง การงาน อยู่ในเกณฑ์ราบรื่น การสั่งการต่างๆ มีผลดี ความรัก มีความสัมพันธ์ที่มีสุขมีทุกข์ปนกันไป สุขภาพ อย่าห่างหมอห่างยา

ท่านที่เกิดวันพุธ การเงิน หาได้จ่ายเร็ว พึงอย่าใช้จ่ายมากจนเกินตัว การงาน อยู่ในเกณฑ์ที่มีอุปสรรค พึงระวังการใช้คำพูด ความรัก พึงระวังการขัดแย้งทางความคิด สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การเงิน หาได้ใช้เร็ว การงาน พึงระวังการไม่ลงรอยกันในด้านความคิดเห็นกับผู้ใหญ่และผู้ร่วมงาน ความรัก มีเกณฑ์ได้พบคนที่รู้ใจ ท่านที่มีคู่แล้วพึงระวังมือที่สาม สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันศุกร์ การเงิน หาได้ใช้เร็ว มีเกณฑ์ที่ได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ การงาน พึงระวังในการใช้คำพูดการติดต่อเจรจา การเจรจาไม่เป็นผลดี ความรัก มีความสัมพันธ์ที่ไม่สดใส สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันเสาร์ การเงิน หาได้ใช้คล่อง พึงอย่าใช้จ่ายมือเติบ การงาน มีเกณฑ์มีอุปสรรค พึงทำงานไปตามปกติ การร่วมมือกันไม่เป็นผล ความรัก มีความสัมพันธ์ที่ไม่แจ่มใส สุขภาพ พอใช้

อ.บุณย์มงคล 099-5951469

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved