ดวงชะตา
ข่าว จาก 100

25 ก.พ. 2560 06:00 น.

ส่องดาว ส่องดวง : ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2560

ดาวจรวันที่ 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาด ดาวจันทร์เกาะเทศาตรีฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะเทวีฤกษ์เวลา 08.46 น. วันนี้ กาลพิเศษเป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ดาวจันทร์ดับ อมาวสี ปรากฏการณ์เกิดสุริยุปราคาแบบวงแหวน กึ่งกลางอุปราคาเกิดเวลา 21.59 น. ในราศีกุมภ์ ระยะ 14๐06/ไม่สามารถมองเห็นในประเทศไทย ในวันที่เกิดอุปราคาหลักครูท่านห้ามโหราจารย์ให้ฤกษ์ประกอบการมงคลทุกชนิด เป็นระยะที่มีเหตุการณ์ภัยธรรมชาติในต่างประเทศได้ง่าย เป็นรอบวันที่พึงอย่าทำอะไรตามใจตัวเองจนมากเกินไป และทำอะไรอย่าโกรธง่าย “การตัดความโกรธจากใจตัวเองได้แล้ว จิตใจจะเป็นสุข”

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ห้ามประกอบการมงคล ดาวจันทร์เกาะเทวีฤกษ์ โคจรเข้าเกาะเพ็ชฆาฏฤกษ์ เวลา 08.20 น. และยกเข้าราศีมีน เวลา 01.42 น. (คืนวันนี้) วันนี้ ห้ามตั้งศาลพระภูมิ เป็นรอบวันที่อยู่ใกล้วันเกิดอุปราคาหลักครูท่านห้ามโหราจารย์ให้ฤกษ์ประกอบการมงคลทุกชนิด เป็นรอบวันที่การทำงานที่ตั้งหวังกับความสำเร็จ พึงอย่าใจเร็วด่วนได้ ค่อยคิดค่อยทำจะดีกว่า เป็นรอบวันที่คนโดยส่วนใหญ่มีเกณฑ์ที่ความคิดไม่ราบรื่นค่อนข้างสับสน พึงระวังจับต้นชนปลายไม่ถูก สิ่งต่างๆ พูดง่ายทำยาก

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ห้ามประกอบการมงคล ดาวจันทร์เกาะเพ็ชฆาฏฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะราชาฤกษ์ เวลา 07.27 น. วันนี้ การใช้รถใช้ถนนต้องพึงระวังอุบัติเหตุให้มาก อย่าประมาท การเดินทางทางน้ำพึงระวังเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นได้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นระยะที่การทำอะไรพึงพินิจพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบในเหตุและผล ให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมไว้ให้มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มที่ไม่หวังดีกับชาติบ้านเมือง

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาดดาวจันทร์เกาะสมโณฤกษ์ โคจรเข้าเกาะทลิทโทฤกษ์ เวลา 04.47 น.(คืนวันนี้) และยกเข้าราศีเมษในเวลาเดียวกัน วันนี้ ดาวอังคารยกเข้าราศีเมษ เวลา 04.47 น. (คืนวันนี้) เป็นรอบวันที่ฤกษ์ล่างดิถีเสียมากจึงห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาด เป็นรอบวันที่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายจะต้องระวังเป็นพิเศษ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ พึงตรวจสอบแหล่งที่มาให้ดี การให้คำมั่นสัญญาของบุคคล โดยเฉพาะผู้ใหญ่ควรยึดถือให้ดีจะได้เกิดความน่าเชื่อถือ เลขที่เด่น 2, 3, 9

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ประกอบการมงคลย่อยได้ดาวจันทร์เกาะทลิทโทฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะมหัทธโณฤกษ์ เวลา 03.12 น. (คืนวันนี้) วันนี้ เป็นรอบวันที่พึงหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่รุนแรง การพูดการเจรจาสำคัญพึงระวังการขัดแย้ง ควรหลีกเลี่ยงไปใช้ในวันอื่นจะดีกว่า การทำงานในวันนี้ของคนส่วนใหญ่พึงระวังเรื่องอารมณ์หงุดหงิด และการแสดงออกที่ก้าวร้าวให้มากเข้าไว้ เป็นระยะที่ผลผลิตทางการเกษตรยังคงมีปัญหาอยู่ วันนี้ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคลดาวจันทร์เกาะมหัทธโณฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะโจโรฤกษ์ เวลา 01.34 น.(คืนวันนี้) วันนี้ การพูดการเจรจาพึงใช้ภาษาดอกไม้เข้าไว้จะดี หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่รุนแรง เป็นรอบวันที่พึงระวังข่าวลวงข่าวเท็จให้มากโดยเฉพาะการนำไปส่งต่อในสังคมออนไลน์ต้องมั่นใจว่าไม่เป็นข่าวเท็จ จะได้ไม่เกิดความเสียหายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะโจโรฤกษ์ ยกเข้าราศีพฤษภ เวลา07.10 น. และโคจรเข้าเกาะภูมิปาโลฤกษ์เวลา 23.59 น. เป็นรอบวันที่ควรหาความสุขสงบ หลีกเลี่ยงจากความโต้แย้งการทำเอกสารสัญญาที่สำคัญให้เลื่อนไปก่อนไม่ควรทำในวันนี้ วันนี้ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

พยากรณ์ในรอบสัปดาห์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2560

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การเงิน พึงอย่าใช้จ่ายมือเติบการงาน อยู่ในเกณฑ์ไม่ราบรื่น พึงเอาใจใส่บริวาร การเจรจาต่างๆไม่เป็นผลดี ความรัก มีสัมพันธภาพที่มีทุกข์มากกว่าสุข สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันจันทร์ การเงิน หาได้ใช้คล่อง การงานพึงระวังเรื่องการใช้คำพูด เรื่องเอกสารสัญญาที่สำคัญควรรอบคอบ ความรัก มีสัมพันธภาพที่สดใส สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันอังคาร การเงิน หาได้ใช้มาก การงาน อยู่ในเกณฑ์ราบรื่น มีการร่วมมือกันดี ความรัก มีสัมพันธภาพไม่แจ่มใส สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันพุธ การเงิน หาได้ใช้คล่อง พึงระวังเรื่องการใช้จ่าย การงาน เป็นรอบสัปดาห์ที่ควรกระตือรือร้นให้มาก ความรัก มีสัมพันธภาพที่เข้าใจกันได้ สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การเงิน ไม่คล่องตัว มีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ การงาน มีเกณฑ์มีราบรื่น พึงอย่าเร่งร้อน ทำให้รอบคอบ ความรัก มีสัมพันธภาพที่หวานอมขมกลืน สุขภาพ พึงใส่ใจดูแล

ท่านที่เกิดวันศุกร์ การเงิน หาได้ใช้คล่อง การงาน พึงรับฟังผู้อื่นบ้างจะดี พึงอย่าโต้เถียงผู้ใหญ่นายงานจะเกิดผลเสีย ความรักมีสัมพันธภาพที่ตกลงปลงใจกันได้ สุขภาพ อย่าห่างหมอห่างยา

ท่านที่เกิดวันเสาร์ การเงิน หาได้ใช้เร็ว การงาน พึงระวังขัดแย้งกับผู้ใหญ่ อารมณ์หงุดหงิดและกระตือรือร้นมากเกินไปจะทำให้เสียหายได้ ความรัก พึงระวังการโต้แย้ง ยอมกันบ้างจะดี สุขภาพ พอใช้

อ.บุณย์มงคล 099-5951469

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved