ดวงชะตา
ข่าว จาก 100

11 มี.ค. 2560 06:00 น.

ส่องดาว ส่องดวง : ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. 2560

ดาวจรวันที่ 12-18 มีนาคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ประกอบการมงคลย่อยได้ ดาวจันทร์เกาะมหัทธโณฤกษ์ โคจรเข้าเกาะโจโรฤกษ์ เวลา 19.11 น. และยกเข้าราศีกันย์ เวลา 01.24 น. (คืนวันนี้) วันนี้ เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เหมาะกับการทำบุญสร้างกุศล ฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีลอุโบศล ดาวจันทร์เพ็ญ ปูรณมี ในราศีสิงห์ ระยะ 28๐07/ เวลา 21.45 น. เป็นรอบวันที่อย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆ ความเชื่อความศรัทธาพึงให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เป็นระยะที่ความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ มีความแตกต่างคิดไปคนละทาง เป็นระยะที่มีข่าวลือข่าวลวงที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นได้ พึงระวังจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมือง วันนี้ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคล ดาวจันทร์เกาะโจโร และโคจรเข้าเกาะภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 20.13 น.วันนี้ กาลพิเศษเป็นวันช้างไทย ห้ามตั้งศาลพระภูมิ เป็นรอบวันที่เรื่องผลประโยชน์มีเกณฑ์ที่ติดขัดไม่คล่องตัว การรอความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่เป็นผลดี เป็นระยะที่การค้าขายพึงอย่าหวังผลที่สูงเกินไป ทำแต่พอประมาณจึงจะดี เป็นระยะด้านผลผลิตทางการเกษตรยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ยังมีปัญหาอยู่

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาด ดาวจันทร์เกาะภูมิปาโลฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะเทศาตรีฤกษ์ เวลา 21.42 น. วันนี้ ดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีมีน เวลา 18.55 น. เป็นรอบวันที่ดาวอาทิตย์ย้ายราศีหลักครูท่านห้ามโหราจารย์ให้ฤกษ์ประกอบการมงคลทุกประเภท และเป็นวันที่ฤกษ์ล่างดิถีเสียมากจึงห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาด เป็นรอบวันที่ควรทำงานไปตามปกติจะดีกว่า เรื่องที่เป็นเรื่องผูกพันระยะยาว หรือการที่หวังผลในระยะยาวพึงค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ อย่าเร่งร้อนจะเกิดผลเสียหายได้

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคลดาวจันทร์เกาะเทศาตรีฤกษ์ ยกเข้าราศีตุลย์เวลา 10.38 น. และโคจรเข้าเกาะเทวีฤกษ์ เวลา 23.41 น. วันนี้ ฤกษ์ล่างดิถีเสียจึงห้ามประกอบการมงคล การพูดคุย การตกลงเจรจาในวันนี้ควรใช้หลักการโอนอ่อนผ่อนตามเข้าไว้เป็นดี การขัดแย้งจะนำมาซึ่งความผิดพลาดและทำให้ไม่เกิดความก้าวหน้าในเรื่องผลประโยชน์ด้วย เป็นระยะที่การงานมีเกณฑ์ที่ล่าช้าจากการตัดสินใจของผู้ใหญ่ ปัญหาของภาครัฐที่พึงต้องดูแลให้ดีคือการใช้จ่ายไม่ถูกกฎเกณฑ์ หรือใช้จ่ายไม่ตรงตามเป้าประสงค์ ซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขยาก จึงต้องค่อยๆ แก้ไขไป

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 ประกอบการมงคลได้ดาวจันทร์เกาะเทวีฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะเพชฌฆาตฤกษ์ เวลา 02.05 น.(คืนวันนี้) วันนี้ เป็นระยะที่มีข่าวที่ทำให้เสียภาพพจน์ของบุคคลสำคัญระดับประเทศและระดับโลก เป็นระยะที่จะมีการสูญเสียของบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นระยะที่สภาพอากาศปรวนแปร การเดินทางในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือพึงระวัง ฤกษ์ในวันนี้ สามารถประกอบการมงคลได้สารพัด วันนี้ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่เลขที่เด่น 3, 5, 6

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคลดาวจันทร์เกาะเพชฌฆาตฤกษ์ ยกเข้าราศีพิจิก เวลา 22.07 น. และโคจรเข้าเกาะราชาฤกษ์ เวลา 04.49 น. (คืนวันนี้) วันนี้ เป็นรอบวันที่ไม่ควรไปกู้หนี้หรือหยิบยืมเงินกับใคร ไม่ควรขอร้องขอความช่วยเหลือในด้านการเงิน รวมถึงไม่ควรไปทวงหนี้ทวงสินด้วย สภาวะต่างๆไม่ราบรื่นโดยง่าย เป็นระยะที่การเงิน การลงทุน การค้าขาย อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดี ปัญหาต่างๆ มีมาก

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคล ดาวจันทร์เกาะราชาฤกษ์ ตลอดทั้งวัน วันนี้เป็นระยะที่โดยส่วนใหญ่ความลับต่างๆมีโอกาสที่ถูกเปิดเผยโดยง่าย โดยเฉพาะเรื่องที่ใช้จ่ายในทางที่ไม่ถูกไม่ควรผิดกฏเกณฑ์ เป็นระยะที่พึงอย่าใช้จ่ายมือเติบ ควรจัดระเบียบการใช้จ่ายใช้จ่ายด้วยความประหยัด เลือกใช้ในสิ่งที่จำเป็น

พยากรณ์ในรอบสัปดาห์ วันที่ 12-18 มีนาคม 2560

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การเงิน หาได้ใช้คล่องพึงอย่าใช้จ่ายมือเติบ การงาน เป็นระยะที่ควรสร้างแรงผลักดันในการทำงานให้มากไว้จะดี ความรัก พึงเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นใจซึ่งกันและกัน สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันจันทร์ การเงิน หาได้ใช้ดี การงานพึงอย่าใช้ความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ รับฟังผู้อื่นบ้างจะดี ความรัก มีสัมพันธภาพที่แจ่มใส ท่านที่มีคู่พึงระวังมือที่สาม สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันอังคาร การเงิน หาได้ใช้เร็ว การงานมีแรงกดดันมาก พึงทำอะไรอย่าใจร้อน ความรัก มีความสัมพันธ์ที่มีทุกข์มากกว่าสุข สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันพุธ การเงิน มีเกณฑ์ใช้จ่ายมากพึงวางแผนให้ดี การงาน มีเกณฑ์ที่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ การงานมีความคงตัวดี ความรัก มีสัมพันธภาพที่แจ่มใส สุขภาพ พึงใส่ใจดูแล

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การเงิน หาได้ใช้คล่อง การงาน อยู่ในเกณฑ์ราบรื่น พึงสร้างแรงบันดาลใจให้มากเข้าไว้จะเป็นสิ่งที่ดี ความรัก มีสัมพันธภาพที่สุขทุกข์ปนกันไป สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันศุกร์ การเงิน หาง่ายใช้ง่าย การงาน พึงอย่าเร่งรีบ ระวังจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ ความรัก มีสัมพันธภาพที่สดใส สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันเสาร์ การเงิน จับจ่ายใช้สอยสบายมือการงาน เป็นระยะที่ควรกระตือรือร้นให้มากขึ้นแล้วจะดี ความรัก ตกลงปลงใจกันได้ สุขภาพ พอใช้

อ.บุณย์มงคล 099-5951469

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved