ดวงชะตา
ข่าว จาก 100

25 มี.ค. 2560 06:00 น.

ส่องดาว ส่องดวง : ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-1 เมษายน 2560

ดาวจรวันที่ 26 มีนาคม-1 เมษายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ประกอบการมงคลได้ดาวจันทร์เกาะเทวีฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะเพ็ชฆาฏฤกษ์ เวลา 17.59 น.วันนี้ ห้ามอุปสมบท เป็นระยะที่คนส่วนใหญ่มีความท้อใจในเรื่องที่จะอยากจะทำอะไรให้ออกมาดีก็ได้ไม่ดีตามหวังตามตั้งใจ ซึ่งมีผลเสียต่อสภาพจิตใจ เป็นระยะจะได้รับข่าวเรื่องการเจ็บป่วยของบุคคลสำคัญ เป็นระยะที่การท่องเที่ยวทางน้ำทางทะเลและกิจกรรมต่างๆ ควรใช้ความระมัดระวังให้มากเป็นดี ฤกษ์ในวันนี้ ตั้งแต่เช้าถึงเย็นสามารถประกอบการมงคลได้สารพัด วันนี้ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ประกอบการมงคลได้ดาวจันทร์เกาะเพ็ชฆาฏฤกษ์ ยกเข้าราศีมีน เวลา 11.11 น. และโคจรเข้าเกาะราชาฤกษ์ เวลา 16.50 น. วันนี้ เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เหมาะกับการสร้างบุญสร้างกุศล ฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีลอุโบสถ ดาวพุธ ยกเข้าราศีเมษ เวลา 08.57 น. ห้ามตั้งศาลพระภูมิ เป็นระยะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสำคัญในเรื่องการทำงาน เป็นระยะที่การพูดการเจรจาพึงระวังการขัดแย้งไว้ให้มากจะได้ไม่ผิดใจกันจนก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นระยะที่สภาวะด้านการเงินการลงทุนยังไม่พัฒนาไปในแนวทางที่ดี การใช้จ่ายต่างๆ ไม่คล่องตัว ฤกษ์ในวันนี้ ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเหมาะกับการเททองหล่อพระ การตั้งสัจจะวาจาในการลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดี ตั้งแต่เวลาเย็นเป็นต้นไป สามารถประกอบการมงคลได้สารพัด วันนี้ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่ ข้อคิดในวันพระ “อย่าวางใจทางอย่าวางใจคน จะจนใจเอง”

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาด ดาวจันทร์เกาะราชาฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะสมโณฤกษ์ เวลา 15.11 น. วันนี้ ดาวจันทร์ดับ อมาวสี ในราศีมีน ระยะ 13๐.32/ เวลา 09.59 น. เป็นวันจันทร์ดับหลักครูห้ามโหราจารย์ให้ฤกษ์ประกอบการมงคลทุกชนิด เป็นรอบวันที่คนโดยส่วนใหญ่มีสภาวะจิตใจเป็นลักษณะของความหงุดหงิด เป็นระยะที่ไม่เหมาะกับการประนีประนอมในด้านหนี้สินต่างๆ และรวมถึงการกู้ยืมด้วย

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาด ดาวจันทร์เกาะสมโณฤกษ์ โคจรเข้าเกาะทลิทโทฤกษ์ เวลา 13.09 น. และยกเข้าราศีเมษในเวลาเดียวกัน วันนี้ ฤกษ์ล่างดิถีเสียมากจึงห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาด เป็นรอบวันที่ควรทำงานไปตามปกติการทำอะไรในวันนี้พึงอย่าใจร้อนวู่วาม การใช้คำพูดควรระวังอย่าใช้คำพูดที่รุนแรง ควรคิดถึงใจเขาใจเรา

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ประกอบการมงคลย่อยได้ ดาวจันทร์เกาะทลิทโทฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะมหัทธโณฤกษ์ เวลา 10.54 น. วันนี้ ห้ามตั้งศาลพระภูมิ เป็นระยะที่สภาวะการซื้อการขายยังคงไม่มีการพัฒนาขึ้น เป็นระยะที่พึงระวังในการใช้เงินผิดประเภท การหาได้จากเรื่องที่ผิดกฎหมายจะถูกเปิดเผยออกมาได้ วันนี้ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ห้ามประกอบการมงคลดาวจันทร์เกาะมหัทธโณฤกษ์ โคจรเข้าเกาะโจโรฤกษ์ เวลา 08.36 น. และยกเข้าราศีพฤษภ เวลา 14.02 น. วันนี้ เป็นรอบวันที่ควรทำงานไปตามปกติจะดีกว่า การทำอะไรในวันนี้พึงยึดหลักความพอเพียงเป็นรอบวันที่การทำเอกสารสำคัญควรใช้ความรอบคอบ อย่าประมาท การวิพากษ์วิจารณ์ที่ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงพึงหลีกเลี่ยง เรื่องผลประโยชน์อย่าไว้วางใจคนแปลกหน้า

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะภูมิปาโลฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะเทศาตรีฤกษ์ เวลา 04.24 น. (คืนวันนี้) วันนี้กาลพิเศษเป็นวันออมสินและวันข้าราชการพลเรือน ห้ามตั้งศาลพระภูมิ เป็นรอบวันที่เหมาะกับการส่งเสริมร่วมมือร่วมใจฟื้นฟูศาสนา เพื่อส่งเสริมให้คนเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ต่างๆ ด้วย ฤกษ์ในวันนี้เหมาะกับการประกอบการมงคลในงานที่ต้องการความมั่นคง คงทน แข็งแรง ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่ เลขที่เด่น 2, 6, 0

พยากรณ์ในรอบสัปดาห์ วันที่ 26 มีนาคม-1 เมษายน 2560

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การเงิน หาได้ใช้เร็ว การงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ทำไปได้เรื่อยๆ มีงานเข้ามามาก ความรัก มีความสัมพันธ์ที่มีทุกข์มีสุขปนกันไป สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันจันทร์ การเงิน จับจ่ายใช้สอยคล่องตัวหาได้ใช้คล่อง การงาน อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการร่วมมือกันดี ความรักมีเกณฑ์ที่ได้พบปะกับเพศตรงข้ามมาก สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันอังคาร การเงิน หาได้ใช้มาก การงาน เป็นช่วงที่ทำอะไรอย่าวู่วาม พึงรับฟังผู้อื่นบ้างจะดี ความรัก สามารถตกลงปลงใจกันได้ สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันพุธ การเงิน พึงอย่าใช้จ่ายมือเติบ ระวังเงินจะขาดมือ การงาน พึงอย่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่นายงาน ระวังเรื่องอารมณ์เข้าไว้จะดี ความรัก พึงใช้ภาษาดอกไม้เข้าไว้จะดี สุขภาพ อย่าห่างหมอห่างยา

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การเงิน มีสภาวะที่มีรายจ่ายมากกว่ารับ การงาน มีเกณฑ์มีอุปสรรค พึงระวังจะก่อศัตรูโดยไม่ได้ตั้งใจ ความรัก พึงระวังในการใช้คำพูดเข้าไว้จะดี สุขภาพ ควรเอาใจใส่ดูแล

ท่านที่เกิดวันศุกร์ การเงิน หาได้ใช้เร็ว การงานการติดต่อเจรจาและการทำเอกสารพึงระวังในช่วงนี้ ความรักพึงระวังการขัดแย้งโต้เถียงกัน สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันเสาร์ การเงิน มีสภาวะที่ใช้จ่ายมากเก็บไม่อยู่ การงาน เป็นช่วงที่ควรทำงานไปตามปกติจะดีกว่า การติดต่อเจรจาไม่เป็นผลดี ความรัก มีความสัมพันธ์ที่ไม่สดใส สุขภาพ พอใช้


อ.บุณย์มงคล 099-5951469

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved