ดวงชะตา
ข่าว จาก 100

1 เม.ย. 2560 06:00 น.

ส่องดาว ส่องดวง : ดาวจรวันที่ 2-8 เมษายน 2560

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ประกอบการมงคลได้ดาวจันทร์เกาะเทศาตรีฤกษ์ ยกเข้าราศีมิถุน เวลา 15.31 น. และโคจรเข้าเกาะเทวีฤกษ์ เวลา 02.45 น. (คืนวันนี้) วันนี้ กาลพิเศษเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย วันนี้ เป็นระยะที่อย่าประมาทในเรื่องภัยที่เกิดจากไฟ พึงระวังให้มากไว้จะดี เป็นระยะที่คนโดยส่วนทำอะไรอย่าเร่งร้อน ทั้งวาจาและการกระทำพึงค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำแล้วจะดีฤกษ์ในวันนี้เหมาะกับการเปิดร้านค้าทั่วไป ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบการมงคลได้ดาวจันทร์เกาะเทวีฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะเพ็ชฆาฏฤกษ์ เวลา 01.30 น.(คืนวันนี้) วันนี้ เป็นระยะที่การติดต่อเจรจาเรื่องที่สำคัญพึงอย่าใช้ถ้อยคำที่รุนแรง พึงถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นดี สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปร้อนอบอ้าว พึงระวังเรื่องอารมณ์ อย่าให้อากาศร้อนทำให้หงุดหงิดง่าย การเดินทางไปไหนมาไหนพึงอย่าใจร้อน ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย ฤกษ์ในวันนี้ สามารถประกอบการมงคลได้สารพัด วันนี้ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ประกอบการมงคลได้ดาวจันทร์เกาะเพ็ชฆาฏฤกษ์ ยกเข้าราศีกรกฎ เวลา 18.51 น. และโคจรเข้าเกาะราชาฤกษ์ เวลา 00.42 น. (คืนวันนี้) วันนี้ เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เหมาะกับการสร้างบุญสร้างกุศล ฟังเทศน์ฟังธรรม เป็นรอบวันที่ไม่เหมาะกับการพูดคุยเจรจา โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน รวมถึงการตกลงผลประโยชน์ด้วย ฤกษ์ในวันนี้ เป็นฤกษ์ที่เหมาะกับการเททองหล่อพระ การตั้งสัจจะวาจาในการปรับตัวปรับใจที่จะเลิกจากสิ่งที่ไม่ดีทุกชนิด ข้อคิดวันพระ “ความเห็นผิดเป็นชอบ คือหนทางของความประมาท”

วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ห้ามประกอบการมงคลดาวจันทร์เกาะราชาฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะสมโณฤกษ์ เวลา 00.22 น.(คืนวันนี้) วันนี้ ฤกษ์ล่างดิถีเสียมากจึงห้ามประกอบการมงคล เป็นระยะที่การค้าขายเป็นแบบขายให้เร็วให้มีกำไรพอประมาณจะเป็นทางที่ดีการตกลงเจรจาต่างๆ อย่าใจร้อน จะได้ไม่เสียหาย

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 ประกอบการมงคลได้ดาวจันทร์เกาะสมโณฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะทลิทโทฤกษ์ เวลา 00.30 น.(คืนวันนี้) วันนี้ กาลพิเศษเป็นวันจักรี ห้ามตั้งศาลพระภูมิ เป็นรอบวันที่เหมาะกับการอยู่กับครอบครัว หากิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันในครอบครัวเพื่อให้เกิดความรักและสามัคคี ฤกษ์ในวันนี้ เหมาะกับงานทางศาสนา วันนี้ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ห้ามประกอบการมงคลดาวจันทร์เกาะทลิทโทฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะมหัทธโณฤกษ์ เวลา 01.04 น. (คืนวันนี้) วันนี้ กาลพิเศษเป็นวันอนามัยโลก ดาวมฤตยูยกเข้าราศีเมษ เวลา 00.31 น. (คืนวันนี้) โดยปกติดาวมฤตยูจะอยู่ราศีต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 7 ปี ซึ่งถึอว่าเป็นเวลานาน แต่ไม่ใช้ว่าทั้ง 7 ปี จะให้คุณหรือให้โทษตลอดทั้ง 7 ปี ซึ่งจะขึ้นกับองค์ประกอบต่างๆ และจะให้คุณหรือโทษมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการระยะเชิงมุมและความสัมพันธ์ของดาวมฤตยูกับดวงดาวต่างๆ ในดวงชะตาของแต่ละบุคคล สำหรับการตั้งรับกับดาวมฤตยูที่ย้ายเข้าราศีเมษนั้นสิ่งที่จะทำได้คือการรักษาศีล เมื่อรักษาดีแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเกราะแก้ววิเศษ ที่จะคอยคุ้มครองผองภัยต่างๆ ให้แก่ผู้รักษาศีล และเมื่อใจมีธรรมแล้วจะไม่มีสิ่งใดๆ นำพาไปสู่ความเสื่อมได้ “ธรรมย่อมรักษา......ผู้ประพฤติธรรม” เป็นระยะที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่าย เรื่องฟืนไฟพึงอย่าประมาท สภาพภูมิอากาศปรวนแปร

 

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ประกอบการมงคลได้ ดาวจันทร์เกาะมหัทธโณฤกษ์ และโคจรเข้าเกาะโจโรฤกษ์ เวลา 02.03 น. (คืนวันนี้) วันนี้ ห้ามตั้งศาลพระภูมิ เป็นรอบวันที่คนที่มีความลับซ่อนอยู่พึงระวังอาจจะถูกเปิดเผยได้เป็นระยะที่การเดินการใช้ความเร็วอย่าประมาท เป็นระยะที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับศาสนายังคงมีปัญหาอยู่ยังไม่จบโดยง่าย ฤกษ์ในวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท ห้ามนำรถใหม่ออกจากอู่

 

 

พยากรณ์ในรอบสัปดาห์ วันที่ 2-8 เมษายน 2560

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ การเงินหาได้ใช้คล่อง การงาน อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ พึงเอาใจใส่ดูแลลูกน้อง บริวาร ความรัก การพูดการจาพึงใช้ภาษาดอกไม้เข้าไว้จะดี สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันจันทร์ การเงิน มีสภาวะที่เร่งร้อน พึงระวังเงินขาดมือ การงาน พึงทำอะไรอย่าใจร้อน พึงระวังขัดแย้งผู้ใหญ่ ความรัก มีสภาวะที่เหมือนกับความสุขที่เจือปนด้วยความทุกข์ใจ สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันอังคาร การเงิน หาได้ใช้ดี การงาน อยู่ในเกณฑ์ราบรื่น ถ้ามีความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้นจะดี ความรัก มีความสัมพันธ์ที่สดใส สุขภาพ ถูกหมอถูกยา

ท่านที่เกิดวันพุธ การเงิน หาได้ใช้เร็ว มีเกณฑ์ที่จะได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ การงาน อยู่ในเกณฑ์ราบรื่น มีผู้ใหญ่เกื้อกูล ความรัก มีความสัมพันธ์ที่แจ่มใส สุขภาพ พึงใส่ใจในสุขภาพ

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี การเงิน หาได้ใช้คล่อง การงาน มีเกณฑ์ที่เหน็ดเหนื่อย การพูดการเจรจาต่างๆ พึงระวังเรื่องคำพูด ความรัก พึงระวังจะมีเรื่องโต้แย้งกัน สุขภาพ อย่าห่างหมอห่างยา

ท่านที่เกิดวันศุกร์ การเงิน มีเกณฑ์ที่รายรับรายจ่ายไม่สมดุล การงาน พึงระวังจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ มีสภาวะงานที่เร่งร้อนความรัก มีความสัมพันธ์ที่ตกลงปลงใจกันได้ สุขภาพ พอใช้

ท่านที่เกิดวันเสาร์ การเงิน จับจ่ายใช้สอยสบายมือ การงาน ช่วงต้นสัปดาห์ราบรื่น ปลายสัปดาห์มีสภาวะร้อนใจ 
ความรัก พึงระวังมีปากเสียง ต่างฝ่ายต่างอารมณ์ร้อน สุขภาพ พอใช้

 

อ.บุณย์มงคล 099-5951469

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved