ผู้หญิง
ข่าว จาก 100

13 เม.ย. 2560 06:00 น.

นิทรรศการภาพถ่าย ถวายราชสดุดี ในหลวงรัชกาลที่ 9 ‘ประมุขเยือนมิตร เชื่อมไมตรีจิตการทูต’

มุมประวัติความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรไทย

เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส และเพื่อถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จึงจัดนิทรรศการภาพถ่าย “ประมุขเยือนมิตร เชื่อมไมตรีจิตการทูต”โดยมีฯพณฯ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี และ ฯพณฯ จิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน ณ ลานคริสตัล คอร์ท ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ฯพณฯ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี กล่าวว่า ฝรั่งเศส เป็นประเทศตะวันตกที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งสองประเทศได้ติดต่อสัมพันธ์กันเรื่อยมาจนกระทั่งปี ค.ศ.1856 จึงได้มีการลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรี การค้า และการเดินเรือ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานสืบต่อจนมาถึงทุกวันนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และในระดับประชาชน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยาม พระองค์แรก
ที่ได้เสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรป

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระปรีชาสามารถในการตรัสภาษาฝรั่งเศสอย่างดีเยี่ยม เสด็จฯทรงเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1960 ในสมัยของประธานาธิบดีชาร์ลส์ เดอ โกล ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสในขณะนั้นได้แถลงว่า “ฝรั่งเศสไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อื่นใด นอกจากการเป็นมิตรแท้จริงกับประเทศไทย

เมื่อปี ค.ศ.2003 ทั้งสองประเทศได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ที่มีความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม และการติดต่อระหว่างประชาชน อันสะท้อนถึงสายสัมพันธ์พิเศษและใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสอง ต่อมา เมื่อปีค.ศ.2006 ประธานาธิบดี ฌาคส์ ชีรัค และภริยา ได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์”

สำหรับ นิทรรศการภาพถ่าย “ประมุขเยือนมิตร เชื่อมไมตรีจิตการทูต” ได้บอกเล่าถึงประวัติความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรไทย สามารถย้อนกลับไปได้ถึงศตวรรษที่ 17 ในครั้งนั้นทั้งสองประเทศเริ่มติดต่อกันอย่างเป็นทางการครั้งแรก คณะราชทูตจากสยามได้เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในปีพ.ศ.2227 และ พ.ศ. 2229 โดยได้รับการต้อนรับจากพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 โดยทั้งสองประเทศได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการต่อมาในพ.ศ.2399 มีการลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2399 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจักรพรรดินโปเลียนที่สามสนธิสัญญาดังกล่าวรับรอง “ความสงบสุข-ถาวรและมิตรภาพอันยืนยง” ระหว่างสยามกับฝรั่งเศส

บรรยากาศภายในนิทรรศการภาพถ่าย “ประมุขเยือนมิตร เชื่อมไมตรีจิตการทูต”

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระองค์แรก ที่ได้เสด็จประพาสประเทศในทวีปยุโรป พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนฝรั่งเศสระหว่างการเสด็จประพาสยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2440 ทรงได้รับการต้อนรับจาก นายเฟลิกซ์ โฟร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส หลังจากนั้นอีก 10 ปี ใน พ.ศ.2450 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เป็นการส่วนพระองค์และได้เสด็จฯทรงเยือนฝรั่งเศส ในครั้งนั้นได้เสด็จฯ ไปยังโรงหล่อของพี่น้องตระกูลซุสเซอ ซึ่งเป็นผู้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบรมรูปทรงม้า ประดิษฐาน ณ ลานพระราชวังดุสิตใน พ.ศ.2451 เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของไทยที่สร้างถวายแด่พระมหากษัตริย์

สำหรับการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เริ่มขึ้นในปีพ.ศ.2503 เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม พ.ศ.2503 ทรงได้รับการต้อนรับจาก นายพลชาร์ล เดอ โกล ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยา หลังจากนั้น นายฌาคส์ ชีรัค ประธานาธิบดีแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 17- 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549

บรรยากาศภายในนิทรรศการภาพถ่าย “ประมุขเยือนมิตร เชื่อมไมตรีจิตการทูต”

ส่วนภาพถ่าย “ประมุขเยือนมิตร เชื่อมไมตรีจิตการทูต”ได้จัดแสดงภาพถ่ายตามลำดับเหตุการณ์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปีพ.ศ.2503 และการเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการของนายฌาคส์ ชีรัค ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยา ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ปีพ.ศ.2549 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงภาพลายเส้นการเสด็จฯ ทรงเยือนฝรั่งเศสของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพ.ศ.2440 ที่นำมาจากเอกสารเก่าอันทรงคุณค่า ตลอดจนการจัดแสดงวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติและการอนุรักษ์พระราชสาส์นทองคำภาพพระราชสาส์นทองคำและสนธิสัญญาทางพระราชไมตรี พาณิชย์ และการเดินเรือที่ลงนามใน พ.ศ.2399 รวมทั้งภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อีกด้วย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved