ผู้หญิง
ข่าว จาก 100

18 เม.ย. 2560 06:00 น.

ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาของคนไทยมาตลอดเวลาที่ทรงครองราชย์ทรงเล็งเห็นว่าเด็กๆ ในท้องที่ห่างไกลของประเทศไทย ยังมีความเป็นอยู่ยากลำบาก ครอบครัวยากจน ขาดโอกาสต่างจากเด็กในเมืองจึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ โรงเรียนไกลกังวล “โครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแก่เด็กๆ พร้อมทั้งเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนครูของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย ผลิตภัณฑ์วาโก้ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” เพื่อเป็นการสานต่อปณิธานแห่งพระองค์ท่าน ผู้ทรงเป็น “ครูของแผ่นดิน” ในการสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับประเทศชาติด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง โดยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในท้องถิ่นทุรกันดาร จำนวน 36 โรงเรียน จาก 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะของตัวแทน
บริษัท รู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสและสิ่งของให้กับคนที่ด้อยโอกาส ในโครงการ “ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” ครั้งนี้ และเพื่อเป็นการระลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ยังคงอยู่ในใจทุกคนเสมอ และยังคอยย้ำเตือนให้เราทำความดีและรักกัน สิ่งที่เราจะทำได้เพื่อสังคมที่น่าอยู่นั้น อยู่ที่ร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมและเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้สังคมเราสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้น้อยที่สุด สำหรับโครงการนี้เป็นการนำสื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษามามอบให้โรงเรียนในถิ่นทรุกันดารจำนวน 36 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยได้เริ่มโครงการครั้งแรกกับโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้

ในปีนี้ทางผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมส่งมอบโปรแกรม Eureka.in ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จากประเทศอินเดีย ภายในโปรแกรมได้มีการจัดหมวดหมู่แยกตามระดับชั้นเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการปี 2551 ให้กับเด็กนักเรียนภาคใต้ร่วม 11 โรงเรียน

การศึกษาจึงเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการกระจายโอกาสทางการศึกษาไทยให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ รวมถึงเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับเยาวชนไทยที่ขาดโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจในวิชาการเรียนการสอนได้ทัดเทียมเด็กนักเรียนในเมือง และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญสู่การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved