ผู้หญิง
ข่าว จาก 100

19 เม.ย. 2560 06:00 น.

พิธีรับมอบตำแหน่ง คณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 25 สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน

คณะ กก.สมาคม วิเทศพาณิชย์ไทย-จีน และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน อาทิ (นั่งซ้าย) นายกกิตติมศักดิ์ถาวรเขียน ไชยศุภรากุล, พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ ผอ.สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5, พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษารอง ผบ.ตร., นายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวร ศุภชัย เศรษฐาภรณ์, ดร.ไกรสร จันศิริ, ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผอ.ใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และ อดีตเลขาธิการอังค์ถัด, ท่านหนิง ฟู่ขุย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย, นายกสมาคม กิตติพงษ์ เตรัตนชัย, อดีตประธานรัฐสภา อุทัย พิมพ์ใจชน,นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ยง สุขสุดประเสริฐ, ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.,นายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวร ชุณห์ คชพัชรินทร์ (กลางซ้าย) โชติ โกมลโรจนาภรณ์ กก.บริหาร, พิชัยอัมพรเรืองรอง เหรัญญิก, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ธีรพงษ์ มานุธีรพันธ์, กก.ปฏิคม สุวิทย์ ศฤงคารินทร์, เจริญชัยเติมรัตนกุล, กก. ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา, กก.บริหาร สมเกียรติ จิวะวัฒนาศักดิ์, มนัส วรพิบูลย์วิทย์,มงคล ชาญไพบูลย์รัตน์, กก. นาชนะ รุ่งธุรกิจ, กก.ปฏิคม ไพบูลย์ คงปิยาจารย์, กก. จรินทร์ ตันสิริธเนศ,กก. จอร์นนี่ เหมา, สุรสิทธิ์ โกฏิเสถียรกุล (ซ้ายบน) อุปนายก วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ, สุรพันธุ์ ชัยลิมปมนตรี,กก. สมชาย จงวัฒน์ผล,กก.บริหาร พิศิษฐ์ วัลลภศิรินันท์, สุจิตร์ หลินอำนวยชัย, ประสิทธิ์ จิระพงศ์วัฒนา, อุปนายก นาสิน ไหลสาธิต, กก.บริหาร เล็ก พรมุกดามณี, กก.ผู้ตรวจสอบ เกรียงศักดิ์ สุรางค์ศรีรัฐ, กก.บริหารสมชาย ชมระกา, เรืองโรจน์ ลิ้มแสงสุรีย์, กก.ปฏิคม สง่า ไชยจรูญโชติ, กก.บริหาร วิญญู กิจผาติ, พรทิพย์ เจริญอาภรณ์วัฒนา, กก.ปฏิคม อุดม ศรีวงศ์ทอง, กก. เจิ้น ชูเจี้ยน, กก.บริหาร สมชาย ศุภสัญญา

สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน มีประวัติการก่อตั้งที่ยาวนาน มีสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออกไม่ต่ำกว่า27 ประเภท ทำการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง ยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากความสามารถ ช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาคมฯ

ด้วยนโยบายของสมาคมฯ นับแต่อดีตจนปัจจุบัน มุ่งมั่นถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีงามกับสมาคมอื่นๆ สร้างสรรค์กิจกรรมยังประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม เป้าหมายสำคัญคือ การส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่วงการอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าของประเทศไทย พยายามเชื่อมสัมพันธไมตรีกับวงการการค้าและอุตสาหกรรมทั่วโลก ด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

“ซานโถเจียวกงโส่” (สมาคมซัวเท้ากาวกงซ่อ) คือชื่อเดิมของ สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ที่ก่อตั้งเมื่อครั้งก่อนสมัยหมิงกั๋ว ประมาณ 50-60 ปี กิจการของสมาคมฯ ก้าวหน้ารุ่งเรืองมาเป็นลำดับ และเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน กรุงเทพฯ” เมื่อวันที่ 24 เมษายนค.ศ. 1966 จนกระทั่งวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1991 จึงใช้ชื่อว่า “สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน” นับจนถึงปัจจุบันสมาคมฯ มีอายุกว่าหนึ่งร้อยปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 กิตติพงษ์ เตรัตนชัยนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน จัดพิธีรับตำแหน่งของคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ โรงแรมรอยัลออคิด หลังจากมีการประชุมใหญ่ และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 25 โดยที่ประชุมได้มีมติให้ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย รับตำแหน่ง นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ต่ออีกหนึ่งสมัย ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติจากแวดวงต่างๆ หลากหลายสาขามาร่วมแสดงความยินดี อาทิ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO), อุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร, องอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ., พล.ร.อ.ประพฤติพรอักษรมัต ประธานสโมสรฟุตบอลราชนาวี และอดีตรองเสนาธิการทหารเรือ

บรรดานักธุรกิจไทยสายเลือดจีน ผู้รักแผ่นดินไทย กิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน,ยง สุขสุดประเสริฐ อดีตประธานหอการค้าไทย-จีน, ดร.ไกรสร จันศิริ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย, วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทยแทรกเตอร์ จำกัด และ อดีตอุปนายกสมาคมจีนเก๊กเอี๊ยแห่งประเทศไทย ร่วมมือสามัคคีเพื่อสร้างความสำเร็จมาอย่างยาวนาน และจะนำพาความเจริญก้าวหน้าในวงการค้าและธุรกิจตลอดไปอย่างยั่งยืน


ชุณห์ คชพัชรินทร์ ประธานในที่ประชุม, ฯพณฯ หนิง ฟู่ขุย ออท.จีน,ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีต ผอ.ใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และ อดีตเลขาธิการอังค์ถัด, กิตติพงษ์ เตรัตนชัย นายกสมาคมฯสมัยที่ 25


เลขาธิการสมาคม วีระ วาณิชยพิทักษ์, อุปนายก วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ, นายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวร ชุณห์ คชพัชรินทร์,อุปนายก วิชาญ คุปต์ธนโรจน์, ที่ปรึกษา สุรเดช กรกิตติชัย, พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา รอง ผบ.ตร., นายกสมาคม กิตติพงษ์เตรัตนชัย, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล, พลเอกราชรักษ์เรียนพืชน์ ผอ.สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5, พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา, นายกกิตติมศักดิ์ ประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม


เปี่ยมเดช ปิมโฑละ, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., นายกกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวร สมเกียรติ เหล่าทวีสุข และภรรยา


กก.บริหาร กิม อภิลิขิตสมัย, นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ยง สุขสุดประเสริฐ, ท่านหนิง ฟู่ขุย ออท.จีน, นายกกิตติมศักดิ์ ไมตรี เลิศศิริมิตร


กก. ชาญชัย ชาญธนาไพบูลย์, กก.ปฏิคม อภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล,พ.ต.อ.เสนิต สาราญสารวจกิจ, พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร., นายกสมาคม กิตติพงษ์ เตรัตนชัย, ประทีป กิจจาพิพัฒน์,ที่ปรึกษา สุรเดช กรกิตติชัย


พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ในโอกาสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน อีก 1 สมัยโดยมี ไพรัช วรปาณิ กก.อัยการ และ พล.ต.ต.สุวิชญ์พล อิ่มใจรัชต์มาร่วมแสดงความยินดีด้วย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved