ผู้หญิง
ข่าว จาก 100

19 เม.ย. 2560 06:00 น.

นักสังคมสงเคราะห์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559

ถ่ายภาพร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559

มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559 พร้อมประชุมวิชาการเนื่องในวันปกรณ์ 60 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักสังคมสงเคราะห์ผู้สร้างผลงานดีเด่นให้บุคคลทั้งหลายได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างสถาบันสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ให้กว้างยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้ได้คัดเลือกผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเสียสละ และความสามารถในการพัฒนางานเชิงวิชาชีพ เป็นผู้ทัศนคติต่อวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และให้บริการทางสังคมสงเคราะห์ ซึ่งนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง

อรุณลักษณ์ เหล็กเพชร หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “กว่า 26 ปี กับการทำงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์จิตใจ และจิตวิญญาณสนับสนุนสายวิชาการแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด รางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นที่ได้รับนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ รู้สึกมีความภาคภูมิใจมากกับการที่เราเป็นคนทำงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทำให้เราได้มีโอกาสไปทำงานสังคมสงเคราะห์อย่างเต็มที่ สามารถที่จะเป็นแบบอย่างและเป็นรูปแบบงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทั่วไปได้ ซึ่งเรามีครอบครัวเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ถูกสอนให้รู้จักเข้าใจและเห็นใจคนอื่น ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ประกอบกับได้ทำงานตรงนี้ใช้แนวคิดการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์จึงทำให้เราอยากทำงานให้ดีที่สุด โดยยึดหลักการทำงานคือการครองตน ครองคน ครองงาน ตามแนวทางของหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์ ประธานมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในการทำงานเพื่อสังคม”


พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงความยินดีกับอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559

นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น อรุณลักษณ์เหล็กเพชร ถือเป็นแบบอย่างในด้านความรู้การปฏิบัติงานและทักษะทางวิชาชีพในระดับที่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจัดว่าเป็นทรัพยากรบุคคลในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ที่มีคุณค่า และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการและระบบบุคลากรในวงการวิชาชีพมาโดยตลอด เป็นแบบอย่างของนักสังคมสงเคราะห์ที่ดีต่อไป


อรุณลักษณ์ เหล็กเพชร นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2559

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved