ผู้หญิง
ข่าว จาก 100

19 เม.ย. 2560 06:00 น.

ศิริราชรณรงค์ชวนบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างคนและพัฒนาวงการแพทย์อย่างยั่งยืน

การสร้างคนก็เหมือนกับการสร้างชาติ ...ในชีวิตแพทย์ 1 คน สามารถช่วยคนได้นับหมื่นคนงานวิจัย 1 งาน สามารถช่วยเหลือคนได้นับล้านๆ ชีวิตและนวัตกรรมทางการแพทย์ 1 ชิ้น สามารถช่วยเหลือคนได้นับไม่ถ้วน

มีงานวิจัยที่นักศึกษา แพทย์ประจำบ้านทำร่วมกับอาจารย์จำนวนมาก ได้ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาในวงการแพทย์และการสาธารณสุข มีทั้งสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับยีนหรือโมเลกุล งานวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมทางคลินิก งานวิจัยระดับชุมชน งานวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้สนับสนุนให้มีการนำผลงานไปเสนอในเวทีประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยอาศัยกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ ผลงานจำนวนมากได้รับรางวัล หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา อาทิ การค้นพบกลไกใหม่ ที่ผลึกแคลเซียมออกซาเลตในนิ่วทำให้เกิดพยาธิสภาพต่อท่อไต ผ่านทางp38 MAPK Pathway อันจะมีผลต่อการพัฒนาวิธีการรักษานิ่วในท่อไตในอนาคต

การค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างมะเร็งผิวหนังกับการทำลาย DNA จากภาวะoxidative stress และการเปลี่ยนแปลงระบบปกป้องantioxidation ในร่างกาย ซึ่งมีผลให้เกิดสาร 8-OHdG ในปัสสาวะ ผลงานวิจัยนี้จะนำไปสู่การตรวจหามะเร็งโรคผิวหนังแต่เนิ่นๆ โดยการตรวจปัสสาวะหาสาร 8-OHdG ซึ่งจะมีประโยชน์มากในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโรคผิวหนัง

การพัฒนาวิธีการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่เรียกว่า เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (cellularimmunotherapy) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการนำเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน (immune cell) ของผู้ป่วยมากระตุ้นภายนอกร่างกาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำลายมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นและใส่กลับเข้าร่างกายผู้ป่วยเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรง และจำเพาะในการกำจัดเซลล์มะเร็งเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง ผลงานวิจัยนี้ทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งขึ้น

งานวิจัยเกี่ยวกับการให้ออกซิเจนระหว่างและหลังการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ซึ่งการให้ออกซิเจนนี้ได้ถือปฏิบัติกันมาช้านาน ต่อมามีการค้นพบว่าออกซิเจนมีทั้งคุณและโทษ ควรใช้เท่าที่จำเป็น งานวิจัยเรื่องนี้ได้พิสูจน์ว่า ผู้ป่วยตั้งครรภ์ปกติและแข็งแรงที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องและได้รับการเฝ้าระวังด้วยเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอย่างต่อเนื่อง ไม่จำเป็นต้องสูดดมออกซิเจนตลอดเวลา ระหว่างและหลังผ่าตัด สามารถให้ออกซิเจนทดแทนเฉพาะเมื่อมีข้อบ่งชี้และพบว่าผู้ป่วยปลอดภัยทั้งมารดาและทารก ผลงานวิจัยนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการให้ออกซิเจน ในห้องผ่าตัดสูติกรรมโรงพยาบาลศิริราช

นอกจากงานวิจัยจำนวนมาก ยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มากมาย อาทิ การพัฒนาหลอดดูดต่อกับลูกโป่ง ให้ผู้ป่วยเป่าเพื่อวินิจฉัยโรคหลอดเลือดดำโป่งพองที่ขา เปรียบเทียบกับวิธีการดั้งเดิมที่ให้ผู้ป่วยปิดปากและจมูกพร้อมกับเป่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ซึ่งอายุมาก จะเข้าใจได้ยาก ต้องใช้เวลาในการตรวจนาน พบว่า ผลการตรวจวินิจฉัยโรคจากเครื่อง duplex scan จากทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกัน แต่วิธีเป่าลูกโป่ง ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย ใช้เวลาในการตรวจสั้นกว่าอย่างมีนัยสำคัญ นวัตกรรมทางคลินิกนี้เป็นงานประดิษฐ์ง่ายๆ แต่ให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยจำนวนมากเนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในวัยชรา ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ

ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้น
เพื่อสร้างคนและพัฒนาวงการแพทย์ โดยมุ่งหวังสร้างแพทย์ที่เป็นมากกว่าผู้ให้การรักษาคำว่า “สร้างคน” ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้เป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม อีกทั้งกองทุนนี้ยังให้การสนับสนุนสร้างเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการแพทย์ และทางด้านแพทยศาสตรศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง อันจะเป็นประโยชน์แก่วงการแพทย์ไทยในอนาคต”

ผู้สนใจสามารถบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ ได้ที่ ฝ่ายการคลัง ชั้น 2อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)หมายเลขบัญชี 016-446869-5 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-4197646-8

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved