ผู้หญิง
ข่าว จาก 100

20 เม.ย. 2560 06:00 น.

มอบหนังสือประวัติศาสตร์สำหรับเยาวชน ‘100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม’

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับมอบหนังสือ “100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม”

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ รับมอบหนังสือ3,010 เล่ม จาก ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยาประธานกิตติมศักดิ์ บมจ. บูติคนิวซิตี้ ผู้เรียบเรียงและเป็นประธานโครงการหนังสือ “100 ปีดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักเรียน-นักศึกษา โดยจัดพิมพ์ 3 ภาษาจีน อังกฤษ ไทย ณ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ “100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100ปรัชญาคุณธรรม” เป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ไทย100 ปี ตั้งแต่พ.ศ.2458 ถึง 2558 ที่เชื่อมโยงระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และคุณธรรม ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังให้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่ โดยการเข้าเป็นสื่อการสอนในหลักสูตรการศึกษาของประเทศ ที่จะปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม และใช้เป็นคู่มือศึกษาภาษาอังกฤษและจีน สำหรับการทำธุรกิจในยุค Thailand 4.0เตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผู้บริหารสามารถนำวิธีการทำงานของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาปรับใช้ในการทำงานดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศเป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมคนในประเทศให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา

ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา กล่าวว่า “หนังสือ 100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม มีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อต้องการรำลึกถึงวิธีการดำเนินชีวิตและคำสั่งสอนของ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่ต้องฝ่าฟันนำชีวิตของครอบครัวและธุรกิจขนาดเล็กไปสู่ธุรกิจมหาชน เนื้อหาในหนังสือจะชี้ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการเมืองและเศรษฐกิจ มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงความคิดของปรัชญาการบริหาร ในบันทึกความทรงจำของ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่เครือสหพัฒน์ได้นำมาใช้แก้ปัญหาอย่างรอบคอบ มีคุณธรรมและเสียสละ เมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ

หนังสือประวัติศาสตร์ “100 ปี ดร.เทียมโชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” แบ่งได้เป็น5 ตอน คือ 1.กาลานุกรม ประวัติศาสตร์โลก : ประวัติศาสตร์ไทย : ดร.เทียม โชควัฒนา ที่จะเปรียบเทียบให้เห็นว่า การเมืองโลกและการเมืองไทยรวมถึงเศรษฐกิจของโลก ในแต่ละช่วงของชีวิตดร.เทียม โชควัฒนา มีความเปลี่ยนแปลง

2.การเมืองและเศรษฐกิจ เปลี่ยนชีวิตและธุรกิจ เล่าเรื่องโดยแบ่งชีวิต ดร.เทียม โชควัฒนา เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และช่วงสงครามเย็น ซึ่งเนื้อหาจะพูดถึงเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความสำเร็จ 3.ชีวิต : เป็นบันทึกความจำที่ ดร.เทียม โชควัฒนา ได้บันทึกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514-2521 ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเศรษฐกิจของโลก ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 4.ความคิด :100 ปรัชญาคุณธรรม คำคิดและทัศนคติที่ดีในการบริหาร ซึ่งถูกนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนในครอบครัวและพนักงานในเครือสหพัฒน์ทุกคน5.ปฏิบัติ : 60 ปี การบริหารงานของ ดร.เทียมโชควัฒนา โดยมีทัศนคติที่แตกต่างจากผู้อื่น 7 ทัศนคติและ 3 สิ่งสำคัญที่ทรงคุณค่า ซึ่งพนักงานในเครือสหพัฒน์ยึดมั่นจนถึงปัจจุบัน

หนังสือประวัติศาสตร์ “100 ปี ดร.เทียม โชควัฒนา 100 ปรัชญาคุณธรรม” ได้ใช้เป็นหลักสูตรสอนแก่นักศึกษาอาชีวะ 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Camp เมื่อปีพุทธศักราช 2559ณ โรงแรม TA Resort สุวรรณภูมิ และสำหรับผู้สนใจมีวางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์ เล่มละ 265 บาทรายได้มอบให้มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved