ผู้หญิง
ข่าว จาก 100

19 มิ.ย. 2560 06:00 น.

มธ. มอบ 36 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยรายชื่อ 36 องค์กรและบุคคลผู้ได้รับ “รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และเพื่อฉลองครบรอบ 36 ปี สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. โดยได้รับเกียรติจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้พิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP และได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์” (Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อปีพ.ศ.2549 และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2560 นั้น ปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 36 รางวัล ตามรายนามองค์กรและบุคคล ดังนี้ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, มูลนิธิไทยรัฐ, วัดพระบาทน้ำพุ, ศาสตราจารย์(พิเศษ) เกษมสันต์ วิลาวรรณ, ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่, นายฐากร ตัณฑสิทธิ์, ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล, ดร.ประสารไตรรัตน์วรกุล, นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, นายภาณุ อุทัยรัตน์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์, ศาสตราจารย์(พิเศษ) สมพงษ์ จุ้ยศิริ, นายสวัสดิ์ โชติพานิช, นายกานต์ ตระกูลฮุน, นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ, นายชำนาญ พิมลรัตน์, ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, นายเทวินทร์ วงศ์วานิช, นายธัญญา ผลอนันต์, นายบัณฑูร ล่ำซำ, นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, นายประมนต์ สุธีวงศ์, ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ, ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์, นายศุภชัย เจียรวนนท์, นายสมพงษ์ นครศรี, ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, นายวิชิตพล ผลโภค, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ นายอภิชาติ การุณกรสกุล

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานความพอเพียงและความยั่งยืน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ 
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังแห่งจริยธรรมกับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ถนนศรีอยุธยา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved