ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

04 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 5 มกราคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วย และพระราชทานเงินจัดตั้ง “กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ณ โรงพยาบาลปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved