ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

06 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 7 มกราคม 2560

เตรียมเพื่อปี 2563 : ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ต้อนรับ มร.ฮิโรมุ คุโรกาวะ ปลัดกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะหารือข้อราชการ และการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 14 ที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved