ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

07 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 8 มกราคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการ “Thailand International Science Fair 2017” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วโลก นำเสนอผลงานโครงการวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 296 คน จาก 45 โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ณ โรงเรียนมหิดล วิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved