ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

09 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 10 มกราคม 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมถวาย เป็นปลาไทยจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากราย ปลาโพง และปลาบึก เพื่อให้ทรงปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งสิ้น 390,000 ตัว ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้อุดมสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved