ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

11 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 12 มกราคม 2560

สวัสดีปีใหม่ : ผรณเดช พูนศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์แนวหน้า และ สาโรจน์ บุญแสง บรรณาธิการข่าวเกษตร-สิ่งแวดล้อม ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved