ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

12 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 13 มกราคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงบำเพ็ญ พระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมอาคาร สว่างวัฒนา โรงเรียน ราชินี ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved