ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

13 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 14 มกราคม 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานพิธีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ อาคารสถานศึกษาและอบรมเนติบัณฑิตยสภา เขตตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved