ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

16 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 17 มกราคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 และหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 3 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved