ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

17 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 18 มกราคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานราชวโรกาสให้ นายฮาเวียร์ เบกเกอร์ มาร์แชล เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำราชอาณาจักรไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร และคณบดีคณะทูต พร้อมภริยาเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ (ออก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved