ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

18 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 19 มกราคม 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานจำนวน 2,000 ชุด มอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน อ.ตากใบ อ.เจาะไอร้อง และ อ.เมือง โดยมี สิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส คอยต้อนรับ

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved