ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

23 ม.ค. 2560

บุคคลแนวหน้า : 24 มกราคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ องคมนตรี ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค. 2560 ซึ่งจะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในเวลา 19.00 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved