ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

25 ม.ค. 2560

บุคคลแนวหน้า : 25 มกราคม 2560

ธรรมราชา : สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชา อุปสมบทและบวชเนกขัมปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1 ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการโดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved