ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

25 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 26 มกราคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2557-2558 บัณฑิต รุ่นที่ 40, มหาบัณฑิต รุ่นที่ 26 และ ดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 6 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved