ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

27 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 28 มกราคม 2560

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมและประทานถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและประทานสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในพื่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อำเภอเชียรใหญ่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved