ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

28 ม.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 29 มกราคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม พร้อมประทานสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี เขตราชเทวี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved