ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

04 ก.พ. 2560

ภาพข่าวสังคม : 5 กุมภาพันธ์ 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 (Prince Mahidol Award Conference 2017) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved