ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

13 ก.พ. 2560

ภาพข่าวสังคม : 14 กุมภาพันธ์ 2560

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงาน “ประเพณีข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา 2559” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved