ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

14 ก.พ. 2560

ภาพข่าวสังคม : 15 กุมภาพันธ์ 2560

เพื่ออาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา : ตะติยะ ซอโสตถิกุล กก.ผจก.บมจ.ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์, บจก.ซีคอน บางแค และ อ.ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ ร่วมมอบเงินรายได้จากงานมหกรรมศิลปะ “ด้วยรักและภักดี ยิ่งชีวี ตราบนิรันดร์” ให้แก่ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved