ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

17 ก.พ. 2560

ภาพข่าวสังคม : 18 กุมภาพันธ์ 2560

สวนสัตว์ดุสิต : เบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อสนองงานตามพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 และพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved