ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

22 ก.พ. 2560

ภาพข่าวสังคม : 23 กุมภาพันธ์ 2560

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มุ่งเน้นให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีความเป็นผู้นำ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved