ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

23 ก.พ. 2560

ภาพข่าวสังคม : 24 กุมภาพันธ์ 2560

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเข้าร่วมการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน และประทานพระดำรัสปาฐกถาพิเศษ ในโอกาสการเปิดโครงการ RoLD Program ซึ่งจัดโดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีคณะกรรมการจัดงานและผู้ทรงคุณวุฒิ เฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.45 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved