ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

24 ก.พ. 2560

ภาพข่าวสังคม : 25 กุมภาพันธ์ 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์, อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ฯ, อาคาร 80 ปีฯ ในโรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหอวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขณะเสด็จฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved