ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

25 ก.พ. 2560

ภาพข่าวสังคม : 26 กุมภาพันธ์ 2560

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved