ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

27 ก.พ. 2560

จุฬาฯ100 ปี - จุฬาฯ Expo 2017

ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี ด้านวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิต แสดงความขอบคุณหนังสือพิมพ์แนวหน้า ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ งาน จุฬาฯ Expo 2017 ในโอกาส สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี งานจัดวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved