ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

27 ก.พ. 2560

ภาพข่าวสังคม : 28 กุมภาพันธ์ 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา 2560” รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved