ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

01 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 2 มีนาคม 2560

ประชารัฐ...สามัคคี : พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ และ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานตลอดปี 2559 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2560 โดยมี อภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหาร บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) อาทิ มีชัย วีระไวทยะ และ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ร่วมงาน ที่ศูนย์ฯสิริกิติ์

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved