ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

03 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 4 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสวนสาธารณะ “สิรินธราพฤกษาพรรณ” ณ บริเวณสวนสิรินธราพฤกษาพรรณ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved