ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

04 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 5 มีนาคม 2560

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved