ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

12 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 13 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เฝ้าฯรับเสด็จ ณ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved