ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

13 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 14 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 17.31 น.

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved