ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

14 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 15 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “นวราชจักรี” ศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยครบวงจรในทุกสาขา ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved