ภาพข่าวสังคม
ข่าว จาก 100

15 มี.ค. 2560

ภาพข่าวสังคม : 16 มีนาคม 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้อง “Surgical day care chemotherapy” และทอดพระเนตรเครื่อง CT Mammogram ณ ตึกว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ จากนั้นทรงร่วมประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 324 เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด 96 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 0-2551-4290-9.
Copyright © 2017 Naewna.com All right reserved